Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 5. heinäkuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Katsaus Alankomaiden puheenjohtajakauteen (keskustelu)
 3.Eurooppa-neuvoston kokouksen (28. ja 29. kesäkuuta 2016) päätelmät (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.EU:n ja Perun välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
4.2.Liikkuvien työkoneiden päästöraja-arvot ***I (äänestys)
  
4.3.Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (äänestys)
  
4.4.Sosiaali- ja ympäristönormit, ihmisoikeudet ja yritysten yhteiskuntavastuu (äänestys)
  
4.5.Eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (äänestys)
  
4.6.Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa (keskustelu)
 10.Veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet (TAXE 2) (keskustelu)
 11.Euroopan raja- ja rannikkovartiosto ***I (keskustelu)
 12.Valiokuntien kokoonpano
 13.Yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuden varmistaminen koko unionissa ***II (keskustelu)
 14.Rakennerahastojen ja Horisontti 2020 -ohjelman väliset synergiat (keskustelu)
 15.Euroopan meriturvallisuusvirasto ***I - Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto ***I (keskustelu)
 16.OLAFin valvontakomitean sihteeristö ***I (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (157 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3758 kb) 
 
Pöytäkirja (157 kb) Läsnäololista (24 kb) Äänestysten tulokset (49 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (174 kb) 
 
Pöytäkirja (237 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (607 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (3157 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö