Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2016 m. liepos 5 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Nyderlandų pirmininkavimo Tarybai apžvalga (diskusijos)
 3.Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2016 m. birželio 28–29 d.) išvados (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Europos Sąjungos ir Peru Respublikos susitarimas dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  4.2.Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų ribinės vertės ***I (balsavimas)
  4.3.Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką (balsavimas)
  4.4.Socialiniai ir aplinkosaugos standartai, žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė (balsavimas)
  4.5.Nauja perspektyvi ir novatoriška ateities strategija dėl prekybos ir investicijų (balsavimas)
  4.6.Kova su prekyba žmonėmis ES išorės santykiuose (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Gauti dokumentai
 9.Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (diskusijos)
 10.Sprendimai dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių (TAXE 2) (diskusijos)
 11.Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba ***I (diskusijos)
 12.Komitetų sudėtis
 13.Aukštas bendras tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygis visoje Sąjungoje ***II (diskusijos)
 14.Struktūrinių fondų ir programos „Horizontas 2020“ sąveika (diskusijos)
 15.Europos jūrų saugumo agentūra ***I - Europos žuvininkystės kontrolės agentūra ***I (diskusijos)
 16.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) priežiūros komiteto sekretoriatas ***I (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (152 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb)    Vardinis balsavimas (3758 kb) 
 
Protokolas (175 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (24 kb) Balsavimo rezultatai (48 kb) Vardinis balsavimas (162 kb) 
 
Protokolas (240 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (800 kb) Vardinis balsavimas (3194 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika