Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 5 lipca 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przegląd niderlandzkiej prezydencji Rady (debata)
 3.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2016 r. (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Umowa UE-Peru dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Wartości graniczne dotyczące niedrogowych maszyn ruchomych ***I (głosowanie)
  
4.3.Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja na rynku pracy (głosowanie)
  
4.4.Normy społeczne i środowiskowe, prawa człowieka i odpowiedzialność biznesu (głosowanie)
  
4.5.Perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji (głosowanie)
  
4.6.Zwalczanie handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 7.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 8.Składanie dokumentów
 9.Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (debata)
 10.Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) (debata)
 11.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (debata)
 12.Skład komisji
 13.Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***II (debata)
 14.Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (debata)
 15.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ***I - Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (debata)
 16.Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF ***I (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (154 kb) Lista obecności (65 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3758 kb) 
 
Protokół (176 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (50 kb) Wyniki głosowań imiennych (151 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (788 kb) Wyniki głosowań imiennych (3143 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności