Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 5. júla 2016 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Bilancia holandského predsedníctva (rozprava)
 3.Závery zo zasadnutia Európskej rady z 28. a 29. júna 2016 (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Dohoda medzi EÚ a Peru o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
4.2.Emisné limity necestných pojazdných strojov ***I (hlasovanie)
  
4.3.Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (hlasovanie)
  
4.4.Sociálne a environmentálne normy, ľudské práva a sociálna zodpovednosť podnikov (hlasovanie)
  
4.5.Nová inovatívna stratégia v oblasti obchodu a investícií orientovaná na budúcnosť (hlasovanie)
  
4.6.Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Predloženie dokumentov
 9.Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred predložením návrhu Komisie (rozprava)
 10.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2) (rozprava)
 11.Európska pohraničná a pobrežná stráž ***I (rozprava)
 12.Zloženie výborov
 13.Vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii ***II (rozprava)
 14.Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (rozprava)
 15.Európska námorná bezpečnostná agentúra ***I - Európska agentúra pre kontrolu rybárstva ***I (rozprava)
 16.Sekretariát dozorného výboru úradu OLAF ***I (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (155 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3758 kb) 
 
Zápisnica (174 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (49 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (153 kb) 
 
Zápisnica (244 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (859 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (3213 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia