Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 5 juli 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Sammanfattning av det nederländska rådsordförandeskapet (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte (28–29 juni 2016) (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Avtal mellan EU och Peru om undantag från viseringskravet för kortare vistelser *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
4.2.Utsläppsgränser för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg ***I (omröstning)
  
4.3.Flyktingars sociala delaktighet och integration på arbetsmarknaden (omröstning)
  
4.4.Sociala och miljömässiga normer, mänskliga rättigheter och företagens ansvar (omröstning)
  
4.5.En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (omröstning)
  
4.6.Kampen mot människohandel i EU:s yttre förbindelser (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Inkomna dokument
 9.Förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag (debatt)
 10.Skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (TAXE 2) (debatt)
 11.Europeisk gräns- och kustbevakning ***I (debatt)
 12.Utskottens sammansättning
 13.Hög gemensam nivå av nät- och informationssäkerhet i hela unionen ***II (debatt)
 14.Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (debatt)
 15.Europeiska sjösäkerhetsbyrån ***I - Gemenskapens kontrollorgan för fiske ***I (debatt)
 16.Sekretariatet för övervakningskommittén för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***I (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (156 kb) Närvarolista (65 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3758 kb) 
 
Protokoll (157 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (47 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (154 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (579 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3152 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy