Indeks 
Zapisnik
PDF 238kWORD 174k
Utorak, 5. srpnja 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Ocjena nizozemskog predsjedanja Vijećem (rasprava)
 3.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2016. (rasprava)
 4.Glasovanje
  
4.1.Sporazum između EU-a i Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
4.2.Ograničenja emisija za izvancestovne pokretne strojeve ***I (glasovanje)
  
4.3.Izbjeglice: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada (glasovanje)
  
4.4.Socijalni i ekološki standardi, ljudska prava i korporativna odgovornost (glasovanje)
  
4.5.Nova, inovativna i budućnosti okrenuta strategija za trgovinu i ulaganja (glasovanje)
  
4.6.Borba protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a (glasovanje)
 5.Obrazloženja glasovanja
 6.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 7.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije (rasprava)
 10.Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2) (rasprava)
 11.Europska granična i obalna straža ***I (rasprava)
 12.Sastav odbora
 13.Visoka zajednička razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije ***II (rasprava)
 14.Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (rasprava)
 15.Europska agencija za pomorsku sigurnost ***I - Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice ***I (rasprava)
 16.Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a ***I (rasprava)
 17.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 18.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:40 h.


2. Ocjena nizozemskog predsjedanja Vijećem (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Ocjena nizozemskog predsjedanja Vijećem (2016/2709(RSP))

Mark Rutte (predsjedatelj Vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Esther de Lange, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paul Tang, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dennis de Jong, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Mark Rutte.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)


3. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2016. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 28. i 29. lipnja 2016. (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Gerard Batten, Paul Nuttall, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Herbert Reul, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bernd Lucke, Richard Corbett i Luke Ming Flanagan radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Richardu Corbettu.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Richard Corbett, koji je odgovorio na pitanje koje mu je podizanejm plave kartice postavio Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Catherine Bearder, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon i Janusz Lewandowski.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorili su: Jo Leinen, Angelika Niebler i Elly Schlein.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

4. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


4.1. Sporazum između EU-a i Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Perua o ukidanju viza za kratkotrajni boravak [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


4.2. Ograničenja emisija za izvancestovne pokretne strojeve ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima u pogledu ograničenja emisija i homologacije tipa za motore s unutarnjim izgaranjem za izvancestovne pokretne strojeve [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA-PROV(2016)0296)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Izbjeglice: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada (glasovanje)

Izvješće o izbjeglicama: uključivanje u društvo i integracija na tržište rada [2015/2321(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika ENF-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Odbor EMPL)

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Socijalni i ekološki standardi, ljudska prava i korporativna odgovornost (glasovanje)

Izvješće o provedbi preporuka Parlamenta iz 2010. o socijalnim i ekološkim standardima, ljudskim pravima i korporativnoj odgovornosti [2015/2038(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0298)

Govorili su:

Reinhard Bütikofer i Monika Hohlmeier prije glasovanja o uvodnoj izjavi C.


4.5. Nova, inovativna i budućnosti okrenuta strategija za trgovinu i ulaganja (glasovanje)

Izvješće o novoj, inovativnoj i budućnosti okrenutoj strategiji za trgovinu i ulaganja [2015/2105(INI)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestiteljica: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika Verts/ALE-a)

Odbijeno

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Klub zastupnika GUE/NGL-a)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio Odbor INTA)

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Borba protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a (glasovanje)

Izvješće o borbi protiv trgovine ljudima u vanjskim odnosima EU-a [2015/2340(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA-PROV(2016)0300)


5. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od utorka 28. lipnja 2016)

Ishod referenduma održanog u Ujedinjenoj Kraljevini - (2016/2800(RSP)) - B8-0838/2016
Michela Giuffrida, Marek Jurek, Constance Le Grip, Notis Marias, Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Marian Harkin, Daniel Hannan, Krisztina Morvai, Monica Macovei

(Glasovanje od utorka 5. srpnja 2016)

Izvješće: Elisabetta Gardini - A8-0276/2015
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Seán Kelly

Izvješće: Brando Benifei - A8-0204/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Gabriel Mato

Izvješće: Eleonora Forenza - A8-0217/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Marian Harkin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Mato

Izvješće: Tiziana Beghin - A8-0220/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Anna Záborská, Seán Kelly, Marian Harkin, Gabriel Mato

Izvješće: Barbara Lochbihler - A8-0205/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Monica Macovei, Marek Jurek, Anna Záborská, Seán Kelly, Gabriel Mato.


6. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:35 h, a nastavljena u 15:05 h.)

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

7. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


8. Podnošenje dokumenata

Parlamentarni odbori podnijeli su sljedeća izvješća:

- Izvješće o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka (2016/2038(INI)) - TAX2 - Izvjestitelji: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Izvješće o pripremi poslijeizborne revizije višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije (2015/2353(INI)) - BUDG - Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)


9. Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije (rasprava)

Izvješće o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije [2015/2353(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht i Isabelle Thomas predstavili su izvješće.

Govorila je Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Neena Gill (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Paul Rübig (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Georgi Pirinski (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Janusz Lewandowski (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Marian-Jean Marinescu (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Kerstin Westphal (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Peter Jahr (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Laura Agea (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Pedro Silva Pereira (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Clare Moody (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM), José Manuel Fernandes, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso i Inés Ayala Sender.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov i Ivana Maletić.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht i Isabelle Thomas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika od 6.7.2016..


10. Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2) (rasprava)

Izvješće o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka [2016/2038(INI)] - Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2). Izvjestitelji: Jeppe Kofod i Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jeppe Kofod i Michael Theurer predstavili su izvješće.

Govorio je Pierre Moscovici (povjerenik Komisije).

Govorili su: Danuta Maria Hübner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bruno Gollnisch, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Alain Lamassoure, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Eva Joly, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Ernest Maragall, Othmar Karas, Paul Tang, Paloma López Bermejo, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Frank Engel, Tibor Szanyi i Gunnar Hökmark.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Tom Vandenkendelaere i Burkhard Balz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes i Franc Bogovič.

Govorili su: Pierre Moscovici, Jeppe Kofod i Michael Theurer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika od 6.7.2016..


11. Europska granična i obalna straža ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke 2005/267/EZ [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks predstavio je izvješće.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Ilhan Kyuchyuk (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Eider Gardiazabal Rubial (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Alain Cadec (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Péter Niedermüller, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Jaromír Štětina, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese i Victor Boştinaru.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini i Barbara Matera.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Artis Pabriks.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 6.7.2016..


12. Sastav odbora

Predsjednik je od Kluba zastupnika ECR-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor AGRI: Urszula Krupa.

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


13. Visoka zajednička razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andreas Schwab predstavio je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Pilar del Castillo Vera, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nicola Danti, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Antanas Guoga, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Lara Comi, Henna Virkkunen i Michał Boni.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Christian Ehler.

Govorili su: Günther Oettinger i Andreas Schwab.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika od 6.7.2016..


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

14. Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (rasprava)

Izjava Komisije: Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Christian Ehler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Matthijs van Miltenburg, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski i Daniel Buda.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Andrey Novakov.

Govorio je Carlos Moedas.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec i Bronis Ropė, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o sinergijama za inovacije: europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. i ostali europski inovacijski fondovi i programi EU-a (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o sinergijama u svrhu inovacija između europskih strukturnih i investicijskih fondova, Obzora 2020. i ostalih europskih fondova povezanih s inovacijama (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o sinergijama između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova i Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o sinergijama u svrhu inovacija između europskih strukturnih i investicijskih fondova, Obzora 2020. i ostalih europskih fondova povezanih s inovacijama (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler i Lambert van Nistelrooij, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz i Derek Vaughan, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o sinergijama u svrhu inovacija: europski strukturni i investicijski fondovi, Obzor 2020. i ostali europski fondovi povezani s inovacijama i programi EU-a (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina i Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o sinergijama u svrhu inovacija između europskih strukturnih i investicijskih fondova, Obzora 2020. i ostalih europskih fondova povezanih s inovacijama (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.11 zapisnika od 6.7.2016..


15. Europska agencija za pomorsku sigurnost ***I - Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer i Alain Cadec predstavili su izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Dieter-Lebrecht Koch, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer i Clara Eugenia Aguilera García.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Govorili su: Violeta Bulc, Michael Cramer i Alain Cadec.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 6.7.2016. i točka 6.7 zapisnika od 6.7.2016..


16. Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Ingeborg Gräßle predstavila je izvješće.

Govorila je Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Petri Sarvamaa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský i Julia Pitera.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Jiří Pospíšil i Notis Marias.

Govorile su: Kristalina Georgieva i Ingeborg Gräßle.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika od 6.7.2016..


17. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 585.204/OJME).


18. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti