Index 
Proces-verbal
PDF 242kWORD 179k
Marţi, 5 iulie 2016 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Evaluarea Președinției neerlandeze a Consiliului (dezbatere)
 3.Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016 (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
4.2.Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră ***I (vot)
  
4.3.Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (vot)
  
4.4.Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor (vot)
  
4.5.O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (vot)
  
4.6.Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 8.Depunere de documente
 9.Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (dezbatere)
 10.Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) (dezbatere)
 11.Paza europeană de frontieră și de coastă ***I (dezbatere)
 12.Componența comisiilor
 13.Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***II (dezbatere)
 14.Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (dezbatere)
 15.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***I - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I (dezbatere)
 16.Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF ***I (dezbatere)
 17.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 18.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.40.


2. Evaluarea Președinției neerlandeze a Consiliului (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Evaluarea Președinției neerlandeze a Consiliului (2016/2709(RSP))

Mark Rutte (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esther de Lange, în numele Grupului PPE, Paul Tang, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Dennis de Jong, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, și Zoltán Balczó, neafiliat.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Mark Rutte.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


3. Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 28 și 29 iunie 2016 (2016/2711(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gerard Batten, Paul Nuttall, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, Bruno Gollnisch, neafiliat, Herbert Reul, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, Richard Corbett și Luke Ming Flanagan pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Richard Corbett.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Richard Corbett, qui répond à une question "carton bleu" de Luke Ming Flanagan, Ryszard Czarnecki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Catherine Bearder, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Victor Boştinaru, Barbara Spinelli, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Ian Hudghton, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Janusz Korwin-Mikke, Andrzej Grzyb, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Barbara Spinelli, Enrique Guerrero Salom, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Bernd Lucke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Zigmantas Balčytis, Pavel Telička, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Vicky Ford, Martina Anderson, Molly Scott Cato, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Corbett, Petr Mach, Marcel de Graaff, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Udo Voigt, Alain Lamassoure, Tanja Fajon, Sander Loones, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Luke Ming Flanagan, Pascal Durand, Piernicola Pedicini, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Knut Fleckenstein, James Nicholson, Marielle de Sarnez, Rina Ronja Kari, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Peter van Dalen, Izaskun Bilbao Barandica, György Schöpflin, Isabelle Thomas, Roberts Zīle, Mariya Gabriel, Péter Niedermüller, Nikolay Barekov, Luděk Niedermayer, Ana Gomes, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Othmar Karas, Birgit Sippel, Dubravka Šuica, Pervenche Berès, Milan Zver, Costas Mavrides, Gunnar Hökmark, Josef Weidenholzer, Lefteris Christoforou, Cécile Kashetu Kyenge, Tunne Kelam, Peter Simon și Janusz Lewandowski.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Au intervenit: Jo Leinen, Angelika Niebler și Elly Schlein.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Ulrike Lunacek, Notis Marias, Laima Liucija Andrikienė, Karin Kadenbach și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Acordul UE-Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Peru privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere [12099/2015 - C8-0143/2016 - 2015/0199(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA-PROV(2016)0295)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


4.2. Limitele emisiilor pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră [COM(2014)0581 - C8-0168/2014 - 2014/0268(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA-PROV(2016)0296)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0296)


4.3. Refugiații: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii (vot)

Raport referitor la refugiați: incluziunea socială și integrarea pe piața muncii [2015/2321(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Brando Benifei (A8-0204/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de Comisia EMPL)

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0297)


4.4. Standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea întreprinderilor [2015/2038(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0298)

Intervenții

Reinhard Bütikofer și Monika Hohlmeier înainte de votul privind considerentul C.


4.5. O nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile (vot)

Raport referitor la o nouă strategie inovatoare și de perspectivă privind comerțul și investițiile [2015/2105(INI)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul Verts/ALE)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de Comisia INTA)

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0299)


4.6. Combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE (vot)

Raport referitor la combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE [2015/2340(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2016)0300)


5. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

(Vot marți 28 iunie 2016)

Résultat du référendum au Royaume-Uni - (2016/2800(RSP)) - B8-0838/2016
Michela Giuffrida, Marek Jurek, Constance Le Grip, Notis Marias, Mairead McGuinness, Jiří Pospíšil, Jean-Luc Mélenchon, Marian Harkin, Daniel Hannan, Krisztina Morvai, Monica Macovei

(Vot marți 5 iulie 2016)

Raport Elisabetta Gardini - A8-0276/2015
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Seán Kelly

Raport Brando Benifei - A8-0204/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Seán Kelly, Anna Maria Corazza Bildt, Gabriel Mato

Raport Eleonora Forenza - A8-0217/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Marian Harkin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Mato

Raport Tiziana Beghin - A8-0220/2016
Michela Giuffrida, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Anna Záborská, Seán Kelly, Marian Harkin, Gabriel Mato

Raport Barbara Lochbihler - A8-0205/2016
Krisztina Morvai, Branislav Škripek, Monica Macovei, Marek Jurek, Anna Záborská, Seán Kelly, Gabriel Mato.


6. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.35, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

7. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


8. Depunere de documente

Comisiile parlamentare au depus următoarele rapoarte:

- Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (2016/2038(INI)) - TAX2 - Raportori: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

- Raport referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (2015/2353(INI)) - BUDG - Raportori: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)


9. Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (dezbatere)

Raport referitor la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei [2015/2353(INI)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Jan Olbrycht și Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Jan Olbrycht și Isabelle Thomas și-au prezentat raportul.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Neena Gill (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Paul Rübig (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Georgi Pirinski (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Janusz Lewandowski (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Marian-Jean Marinescu (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Kerstin Westphal (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Peter Jahr (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Bogdan Andrzej Zdrojewski (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Laura Agea (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Pedro Silva Pereira (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Clare Moody (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Alain Lamassoure, Jens Geier, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Helga Trüpel, Jonathan Arnott, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Xabier Benito Ziluaga, Inese Vaidere, Jean-Paul Denanot, Daniele Viotti, Derek Vaughan, Mercedes Bresso și Inés Ayala Sender.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Clara Eugenia Aguilera García, Andrey Novakov și Ivana Maletić.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Kristalina Georgieva, Jan Olbrycht și Isabelle Thomas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.9 al PV din 6.7.2016.


10. Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) (dezbatere)

Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare [2016/2038(INI)] - Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2). Raportori: Jeppe Kofod și Michael Theurer (A8-0223/2016)

Jeppe Kofod și Michael Theurer și-au prezentat raportul.

A intervenit Pierre Moscovici (membru al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Peter Simon, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lefteris Christoforou, Bernd Lucke, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bruno Gollnisch, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Zanni, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Alain Lamassoure, Ana Gomes, Pirkko Ruohonen-Lerner, Marisa Matias, Eva Joly, Steven Woolfe, Barbara Kappel, Luděk Niedermayer, Emmanuel Maurel, Fabio De Masi, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Ernest Maragall, Othmar Karas, Paul Tang, Paloma López Bermejo, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Frank Engel, Tibor Szanyi și Gunnar Hökmark.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Tom Vandenkendelaere și Burkhard Balz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes și Franc Bogovič.

Au intervenit: Pierre Moscovici, Jeppe Kofod și Michael Theurer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.10 al PV din 6.7.2016.


11. Paza europeană de frontieră și de coastă ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Paza europeană de frontieră și de coastă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004, a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 și a Deciziei 2005/267/CE [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Artis Pabriks și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Ilhan Kyuchyuk (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Eider Gardiazabal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Alain Cadec (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Jaromír Štětina, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Josef Weidenholzer, Timothy Kirkhope, Cecilia Wikström, Malin Björk, Judith Sargentini, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Monica Macovei, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, Bodil Valero, Diane James, Udo Voigt, Salvatore Domenico Pogliese și Victor Boştinaru.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Kazimierz Michał Ujazdowski, Gérard Deprez, Sofia Sakorafa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Notis Marias, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek, Milan Zver, Tonino Picula, Nikolay Barekov, Heinz K. Becker, Lucy Anderson, Peter van Dalen, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Anna Maria Corazza Bildt, Miltiadis Kyrkos, Kinga Gál, Alessandra Mussolini și Barbara Matera.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, João Pimenta Lopes, Igor Šoltes, Gilles Lebreton și Eleftherios Synadinos.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Artis Pabriks.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.5 al PV din 6.7.2016.


12. Componența comisiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului ECR următoarea cerere de numire:

AGRI: Urszula Krupa.

Această numire se consideră ratificată dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


13. Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Andreas Schwab a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, Antanas Guoga, în numele Grupului ALDE, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Ildikó Gáll-Pelcz, Maria Grapini, Lara Comi, Henna Virkkunen și Michał Boni.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić și Christian Ehler.

Au intervenit: Günther Oettinger și Andreas Schwab.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.3 al PV din 6.7.2016.


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

14. Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (2016/2695(RSP))

Carlos Moedas (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Christian Ehler, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Zdzisław Krasnodębski, Lieve Wierinck, Jerzy Buzek, Patrizia Toia, Iskra Mihaylova, Ramón Luis Valcárcel Siso, Victor Boştinaru, Paul Rübig, Miapetra Kumpula-Natri, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Janusz Lewandowski și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić, João Ferreira și Andrey Novakov.

A intervenit Carlos Moedas.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Ernest Maragall, Davor Škrlec și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la sinergiile pentru inovare: fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării și programe ale UE (2016/2695(RSP)) (B8-0851/2016);

—   Ruža Tomašić, Evžen Tošenovský și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, referitoare la sinergiile pentru inovare între fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării (2016/2695(RSP)) (B8-0852/2016);

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la sinergiile dintre fondurile structurale și Orizont 2020 (2016/2695(RSP)) (B8-0857/2016);

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, referitoare la sinergiile pentru inovare între fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării (2016/2695(RSP)) (B8-0858/2016);

—   Christian Ehler și Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE, Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz și Derek Vaughan, în numele Grupului S&D, referitoare la sinergiile pentru inovare: fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării și programe ale UE (2016/2695(RSP)) (B8-0860/2016);

—   Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Ángela Vallina și Martina Michels, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la sinergiile pentru inovare între fondurile structurale și de investiții europene, Orizont 2020 și alte fonduri europene în domeniul inovării (2016/2695(RSP)) (B8-0861/2016).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.11 al PV din 6.7.2016.


15. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***I - Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 768/2005 de instituire a unei Agenții Comunitare pentru Controlul Pescuitului [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Michael Cramer și Alain Cadec și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Dieter-Lebrecht Koch, în numele Grupului PPE, Czesław Hoc, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, în numele Grupului ENF, Henna Virkkunen, Renata Briano, Norica Nicolai, João Ferreira, Georg Mayer și Clara Eugenia Aguilera García.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ricardo Serrão Santos, Inés Ayala Sender, Notis Marias și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Violeta Bulc, Michael Cramer și Alain Cadec.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 6.7.2016 și punctul 6.7 al PV din 6.7.2016.


16. Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește secretariatul Comitetului de supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Ingeborg Gräßle și-a prezentat raportul.

A intervenit Kristalina Georgieva (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit: Petri Sarvamaa, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Tomáš Zdechovský și Julia Pitera.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil și Notis Marias.

Au intervenit: Kristalina Georgieva și Ingeborg Gräßle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.8 al PV din 6.7.2016.


17. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 585.204/OJME).


18. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dodds Anneliese, Drăghici, Guteland, Lope Fontagné, Maeijer, Marusik

Aviz juridic - Politica de confidențialitate