Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

3. Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000058/2016), зададен от Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Съвета: Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000059/2016), зададен от Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Комисията: Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Разискването се състоя на 8 юни 2016 (точка 25 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga и Anne-Marie Mineur, от името на групата GUE/NGL, относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Julie Girling и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas и Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, относно решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Гласуване: точка 6.13 от протокола от 6.7.2016 г.

Правна информация - Политика за поверителност