Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk

3. Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000058/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Radě: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000059/2016), kterou pokládají Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte za výbor ENVI Komisi: Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Rozprava se konala dne 8. června 2016 (bod 25 zápisu ze dne 8.6.2016).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga a Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer za skupinu PPE, Renata Briano za skupinu S&D, Julie Girling a Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Frédérique Ries za skupinu ALDE o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Hlasování: bod 6.13 zápisu ze dne 6.7.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí