Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 6. juli 2016 - Strasbourg

3. Japans beslutning om at genoptage hvalfangst i sæsonen 2015-2016 (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000058/2016) af Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström og Marco Affronte, for ENVI, til Rådet: Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000059/2016) af Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström og Marco Affronte, for ENVI, til Kommissionen: Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Forhandlingen havde fundet sted den 8. juni 2016 (punkt 25 i protokollen af 8.6.2016).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga og Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016)

—   Renate Sommer for PPE-Gruppen, Renata Briano for S&D-Gruppen, Julie Girling og Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016)

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016)

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, om Japans beslutning om at genoptage hvalfangsten i sæsonen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 6.7.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik