Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg

3. Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000058/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte w imieniu komisji ENVI, do Rady: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000059/2016), które skierowali Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Decyzja Japonii o wznowieniu polowań na wieloryby w sezonie 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Debata odbyła się dnia 8 czerwca 2016 r. (pkt 25 protokołu z dnia 8.6.2016).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga i Anne-Marie Mineur w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Renata Briano w imieniu grupy S&D, Julie Girling i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie decyzji Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 6.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności