Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

3. Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000058/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Radu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000059/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Rozprava sa konala 8. júna 2016 (bod 25 zápisnice zo dňa 8.6.2016).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga a Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer v mene skupiny PPE, Renata Briano v mene skupiny S&D, Julie Girling a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, o rozhodnutí Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Hlasovanie: bod 6.13 zápisnice zo dňa 6.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia