Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 6. julij 2016 - Strasbourg

3. Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000058/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Svetu: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000059/2016), ki so ga postavili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström in Marco Affronte v imenu odbora ENVI Komisiji: Odločitev Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Razprava je potekala 8. junija 2016 (točka 25 zapisnika z dne 8.6.2016).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga in Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer v imenu skupine PPE, Renata Briano v imenu skupine S&D, Julie Girling in Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE o odločitvi Japonske o obnovi kitolova v sezoni 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Glasovanje: točka 6.13 zapisnika z dne 6.7.2016.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov