Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

3. Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000059/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Debatten hölls den 8 juni 2016 (punkt 25 i protokollet av den 8.6.2016).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, Sofia Sakorafa, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga och Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0853/2016);

—   Renate Sommer för PPE-gruppen, Renata Briano för S&D-gruppen, Julie Girling och Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0855/2016);

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rolandas Paksas och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016);

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0862/2016).

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 6.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy