Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk

4. Představení priorit slovenského předsednictví Rady (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Představení priorit slovenského předsednictví Rady (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Ashley Fox za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Petr Mach za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, a Nicolas Bay za skupinu ENF.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Nicolas Bay, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Olga Sehnalová a Eduard Kukan.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Ivan Jakovčić a Jiří Maštálka.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker a Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) a Róbert Fico.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Právní upozornění - Ochrana soukromí