Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg

4. Program działań słowackiej prezydencji (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Program działań słowackiej prezydencji (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Petr Mach w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gillesa Lebretona, i Nicolas Bay w imieniu grupy ENF.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki, Nicolas Bay, który udzielił odpowiedzi, Diane Dodds niezrzeszona, Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Olga Sehnalová i Eduard Kukan.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Ivan Jakovčić i Jiří Maštálka.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Róbert Fico.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności