Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg

4. Programul activităților Președinției slovace a Consiliului (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Programul activităților Președinției slovace a Consiliului (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Petr Mach, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, și Nicolas Bay, în numele Grupului ENF.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Tomáš Zdechovský pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Nicolas Bay care a răspuns, Diane Dodds, neafiliată, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Olga Sehnalová și Eduard Kukan.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Ivan Jakovčić și Jiří Maštálka.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreședinte al Comisiei) și Róbert Fico.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Aviz juridic - Politica de confidențialitate