Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

4. Program činností slovenského predsedníctva (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činností slovenského predsedníctva (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Petr Mach v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gilles Lebreton, a Nicolas Bay v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tomáš Zdechovský, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Nicolasovi Bayovi, ktorý odpovedal na otázku, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Olga Sehnalová a Eduard Kukan.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Ivan Jakovčić a Jiří Maštálka.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Róbert Fico.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia