Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 6. julij 2016 - Strasbourg

4. Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Sveta in Komisije: Program dejavnosti slovaškega predsedstva Sveta (2016/2710(RSP))

Róbert Fico (predsedujoči Svetu) in Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Ashley Fox v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Petr Mach v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, in Nicolas Bay v imenu skupine ENF.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Tomáš Zdechovský, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Nicolasu Bayu, ki je nanj odgovoril, Diane Dodds samostojna poslanka, Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Enrique Guerrero Salom, Richard Sulík, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Gérard Deprez, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Jean-François Jalkh, Krisztina Morvai, Pilar del Castillo Vera, Vladimír Maňka, Anna Elżbieta Fotyga, Fredrick Federley, Mario Borghezio, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, László Tőkés, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Paulo Rangel, Pavel Poc, Ulrike Trebesius, Anna Záborská, Sergei Stanishev, Dubravka Šuica, Monika Flašíková Beňová, Krišjānis Kariņš, Ana Gomes, Franck Proust, Marlene Mizzi in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Olga Sehnalová in Eduard Kukan.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Ivan Jakovčić in Jiří Maštálka.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Miroslav Mikolášik, Mark Demesmaeker in Juan Fernando López Aguilar.

Govorila sta Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Róbert Fico.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov