Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2773(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0885/2016

Debaty :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0312

Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg

5. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Komisji: Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: József Szájer w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, David Borrelli w imieniu grupy EFDD, Florian Philippot w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle i Silvia Costa.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE w sprawie priorytetów Parlamentu w odniesieniu do programu prac Komisji na 2017 r. (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie priorytetów Parlamentu w odniesieniu do programu prac Komisji na 2017 r. (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer w imieniu grupy PPE w sprawie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom i Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D w sprawie strategicznych priorytetów programu prac Komisji na 2017 r. (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie strategicznych priorytetów programu prac Komisji na 2017 r. (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli w imieniu grupy EFDD w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford w imieniu grupy ECR w sprawie programu prac Komisji na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.12 protokołu z dnia 6.7.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności