Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2773(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0885/2016

Rozpravy :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0312

Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

5. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Florian Philippot v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle a Silvia Costa.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, o prioritách Parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer v mene skupiny PPE, o pracovnom programe Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom a Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, o strategických prioritách v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, o strategických prioritách v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli v mene skupiny EFDD, o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford v mene skupiny ECR, o pracovnom programe Komisie na rok 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.12 zápisnice zo dňa 6.7.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia