Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2773(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0885/2016

Debatter :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0312

Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

5. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2017 (2016/2773(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Florian Philippot för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Eleni Theocharous, Marielle de Sarnez, Martina Michels, Yannick Jadot, Beatrix von Storch, Zoltán Balczó, Alain Lamassoure, Pervenche Berès, Dimitrios Papadimoulis, Max Andersson, Tunne Kelam, Tanja Fajon, Tania González Peñas, Eduard Kukan, Jutta Steinruck, Nikolaos Chountis, Georgios Kyrtsos, Patrizia Toia, Krišjānis Kariņš, Alojz Peterle och Silvia Costa.

Talare: Frans Timmermans.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0885/2016);

—   João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Nikolaos Chountis, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Maria Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Marie-Christine Vergiat, Fabio De Masi, Stefan Eck, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, om parlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0886/2016);

—   József Szájer för PPE-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0892/2016);

—   Enrique Guerrero Salom och Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, om de strategiska prioriteringarna för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0893/2016);

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, om de strategiska prioriteringarna för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0894/2016);

—   David Borrelli för EFDD-gruppen, om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0895/2016);

—   Vicky Ford för ECR-gruppen, om kommissionens arbetsprogram 2017 (2016/2773(RSP)) (B8-0896/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.12 i protokollet av den 6.7.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy