Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0149(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0213/2016

Ingediende teksten :

A8-0213/2016

Debatten :

PV 04/07/2016 - 16
CRE 04/07/2016 - 16
PV 13/06/2017 - 2
CRE 13/06/2017 - 2

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.4
CRE 06/07/2016 - 6.4
Stemverklaringen
PV 13/06/2017 - 5.7
CRE 13/06/2017 - 5.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0304
P8_TA(2017)0251

Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

6.4. Energie-efficiëntie-etikettering ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie uit te stellen overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement, om direct over te gaan tot interinstitutionele onderhandelingen op basis van het vastgestelde mandaat.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid