Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2353(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0224/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0224/2016

Συζήτηση :

PV 05/07/2016 - 9
CRE 05/07/2016 - 9

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.9
CRE 06/07/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0309

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6.9. Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής [2015/2353(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0309)

Παρεμβάσεις

Η Gabriele Zimmer υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 43, η οποία κρατείται.

Η Isabelle Thomas (Εισηγήτρια) για να υποστηρίξει αυτήν την προφορική τροπολογία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου