Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2695(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0851/2016

Разисквания :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0311

Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

6.11. Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (гласуване)

Изявление на Комисията: Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (2016/2695(RSP))

Предложения за резолюция B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 и B8-0861/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0851/2016

(за замяна на B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 и B8-0860/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Christian Ehler и Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz и Derek Vaughan, от името на групата S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto и Ангел Джамбазки, от името на групата ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Искра Михайлова, Ivan Jakovčić и Fredrick Federley, от името на групата ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec и Ernest Maragall, от името на групата Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo и Rolandas Paksas,от името на групата EFDD;

—   Barbara Kappel.

Приема се (P8_TA(2016)0311)

(Предложението за резолюция B8-0861/2016 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност