Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2695(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0851/2016

Dezbateri :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0311

Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg

6.11. Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (vot)

Declarație a Comisiei: Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (2016/2695(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 și B8-0861/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0851/2016

(care înlocuiește B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 și B8-0860/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Christian Ehler și Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz și Derek Vaughan, în numele Grupului S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto și Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec și Ernest Maragall, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo și Rolandas Paksas,în numele Grupului EFDD;

—   Barbara Kappel.

Adoptat (P8_TA(2016)0311)

(Propunerea de rezoluție B8-0861/2016 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate