Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2695(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0851/2016

Rozpravy :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0311

Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

6.11. Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Synergie medzi štrukturálnymi fondmi a programom Horizont 2020 (2016/2695(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 a B8-0861/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0851/2016

(nahrádzajúci B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 a B8-0860/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Christian Ehler a Lambert van Nistelrooij, v mene skupiny PPE

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz a Derek Vaughan, v mene skupiny S&D;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto a Angel Dzhambazki, v mene skupiny ECR;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić a Fredrick Federley, v mene skupiny ALDE;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec a Ernest Maragall, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo a Rolandas Paksas,v mene skupiny EFDD;

—   Barbara Kappel.

Prijatý (P8_TA(2016)0311)

(Návrh uznesenia B8-0861/2016 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia