Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2695(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0851/2016

Debatter :

PV 05/07/2016 - 14
CRE 05/07/2016 - 14

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0311

Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

6.11. Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Synergier mellan strukturfonderna och Horisont 2020 (2016/2695(RSP))

Resolutionsförslag B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 och B8-0861/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0851/2016

(ersätter B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 och B8-0860/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Christian Ehler och Lambert van Nistelrooij, för PPE-gruppen

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz och Derek Vaughan, för S&D-gruppen;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto och Angel Dzhambazki, för ECR-gruppen;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić och Fredrick Federley, för ALDE-gruppen;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec och Ernest Maragall, för Verts/ALE-gruppen;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo och Rolandas Paksas,för EFDD-gruppen;

—   Barbara Kappel.

Antogs (P8_TA(2016)0311)

(Resolutionsförslag B8-0861/2016 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy