Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2773(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0885/2016

Συζήτηση :

PV 06/07/2016 - 5
CRE 06/07/2016 - 5

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2016 - 6.12
CRE 06/07/2016 - 6.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0312

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

6.12. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (2016/2773(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 και B8-0896/2016

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0885/2016

(αντικαθιστά τις B8-0885/2016, B8-0892/2016 και B8-0893/2016):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

—   Enrique Guerrero Salom και Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0312)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 και B8-0896/2016 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο James Nicholson σχετικά με την αγγλική απόδοση του κειμένου της τροπολογίας 38.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου