Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2600(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0853/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.13

Приети текстове :

P8_TA(2016)0313

Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

6.13. Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000058/2016) зададен от Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Съвета: Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000059/2016) зададен от Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström и Marco Affronte, от името на комисията ENVI, към Комисията: Решението на Япония да възобнови китолова през сезон 2015/2016 г. (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Разискването се състоя на 8 юни 2016 (точка 25 от протокола от 8.6.2016 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 6 юли 2016 (точка 5 от протокола от 6.7.2016 г).

Предложения за резолюция B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 и B8-0863/2016

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0853/2016

(за замяна на B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 и B8-0863/2016):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Renate Sommer, от името на групата PPE;

—   Renata Briano и Doru-Claudian Frunzulică, от името на групата S&D;

—   Julie Girling, от името на групата ECR;

—   Frédérique Ries, от името на групата ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey и Xabier Benito Ziluaga, от името на групата GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi и Rolandas Paksas, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2016)0313)

Правна информация - Политика за поверителност