Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2600(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0853/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/07/2016 - 6.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0313

Protokoll
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg

6.13. Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000058/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000059/2016), mille esitas(id) Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström ja Marco Affronte ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Arutelu toimus 8. juunil 2016 (8.6.2016 protokollipunkt 25).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 6. juulil 2016 (6.7.2016 protokolli punkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 ja B8-0863/2016

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0853/2016

(asendades B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 ja B8-0863/2016):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel;

—   Renata Briano ja Doru-Claudian Frunzulică fraktsiooni S&D nimel;

—   Julie Girling fraktsiooni ECR nimel;

—   Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey ja Xabier Benito Ziluaga fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor ja Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2016)0313)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika