Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2600(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0853/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.13

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0313

Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

6.13. Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000058/2016) van Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000059/2016) van Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström en Marco Affronte, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Het debat heeft plaatsgevonden op 8 juni 2016 (punt 25 van de notulen van 8.6.2016).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 6 juli 2016 (punt 5 van de notulen van 6.7.2016).

Ontwerpresoluties B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 en B8-0863/2016

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0853/2016

(ter vervanging van B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 en B8-0863/2016):

ingediend door de volgende leden:

—   Renate Sommer, namens de PPE-Fractie;

—   Renata Briano en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie;

—   Julie Girling, namens de ECR-Fractie;

—   Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey en Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2016)0313)

Juridische mededeling - Privacybeleid