Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2600(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0853/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2016 - 6.13

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0313

Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg

6.13. Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000058/2016) adresată de Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000059/2016) adresată de Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström și Marco Affronte, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Dezbaterea a avut loc la 8 iunie 2016 (punctul 25 al PV din 8.6.2016).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 6 iulie 2016 (punctul 5 al PV din 6.7.2016).

Propuneri de rezoluții B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 și B8-0863/2016

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0853/2016

(care înlocuiește B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 și B8-0863/2016):

depusă de următorii deputați:

—   Renate Sommer, în numele Grupului PPE;

—   Renata Briano și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D;

—   Julie Girling, în numele Grupului ECR;

—   Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey și Xabier Benito Ziluaga, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor și Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2016)0313)

Notă juridică - Politica de confidențialitate