Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0853/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/07/2016 - 6.13

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0313

Zápisnica
Streda, 6. júla 2016 - Štrasburg

6.13. Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000058/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Radu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000059/2016), ktorú položili Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström a Marco Affronte, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 - 2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Rozprava sa uskutočnila 8. júna 2016 (bod 25 zápisnice zo dňa 8.6.2016).

Návrhy uznesenia boli oznámené 6. júla 2016 (bod 5 zápisnice zo dňa 6.7.2016).

Návrhy uznesenia B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 a B8-0863/2016

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0853/2016

(nahrádzajúci B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 a B8-0863/2016):

podaný týmito poslancami:

—   Renate Sommer, v mene skupiny PPE;

—   Renata Briano a Doru-Claudian Frunzulică, v mene skupiny S&D;

—   Julie Girling, v mene skupiny ECR;

—   Frédérique Ries, v mene skupiny ALDE;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey a Xabier Benito Ziluaga, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor a Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi a Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2016)0313)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia