Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2600(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0853/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.13

Antagna texter :

P8_TA(2016)0313

Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

6.13. Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015–2016 (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000058/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till rådet: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000059/2016) från Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström och Marco Affronte, för utskottet ENVI, till kommissionen: Japans beslut att återuppta valfångst under säsongen 2015-2016 (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Debatten hade ägt rum den 8 juni 2016 (punkt 25 i protokollet av den 8.6.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 6 juli 2016 (punkt 5 i protokollet av den 6.7.2016).

Resolutionsförslag B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 och B8-0863/2016

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0853/2016

(ersätter B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 och B8-0863/2016):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Renate Sommer, för PPE-gruppen;

—   Renata Briano och Doru-Claudian Frunzulică, för S&D-gruppen;

—   Julie Girling, för ECR-gruppen;

—   Frédérique Ries, för ALDE-gruppen;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey och Xabier Benito Ziluaga, för GUE/NGL-gruppen;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor och Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2016)0313)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy