Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2669(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0869/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

6.14. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank wat betreft Belarus (stemming)
CRE

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Reglement, door Marco Zanni en Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, over het gedelegeerde besluit van de Commissie van 15 april 2016 tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Belarus (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 4, van het Reglement, door Anna Elżbieta Fotyga en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, Indrek Tarand en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, over het gedelegeerde besluit van de Commissie van 15 april 2016 tot wijziging van bijlage III bij Besluit nr. 466/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financieringsverrichtingen van projecten buiten de Unie, wat betreft Belarus (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE B8-0869/2016

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B8-0870/2016

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Petras Auštrevičius, vóór de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid