Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2669(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0869/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/07/2016 - 6.14
CRE 06/07/2016 - 6.14
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg

6.14. Sprzeciw na mocy art. 105 ust.4: udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w odniesieniu do Białorusi (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu Marco Zanni i Marco Valli w imieniu grupy EFDD w sprawie decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Projekt rezolucji, który złożyli zgodnie z art. 105 ust. 4 Regulaminu Anna Elżbieta Fotyga i Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis i Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie decyzji delegowanej Komisji z dnia 15 kwietnia 2016 r. zmieniającej załącznik III do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii, w odniesieniu do Białorusi (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI B8-0869/2016

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0870/2016

Odrzucony

Wystąpienia

Petras Auštrevičius przed głosowaniem.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności