Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2743(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0868/2016

Внесени текстове :

B8-0868/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/07/2016 - 6.15
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

6.15. Възражение съгласно член 105, параграф 4: Минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (гласуване)

Предложение за резолюция, подадено съгласно член 105, параграф 4 от правилника, от Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, относно Делегиран регламент на Комисията от 23 май 2016 г. за допълване на Директива № 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се уточняват критериите във връзка с методиката за определяне на минималните изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

Отхвърля се

Правна информация - Политика за поверителност