Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2743(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0868/2016

Ingivna texter :

B8-0868/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2016 - 6.15
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg

6.15. Invändning enligt artikel 105.4: Att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (omröstning)

Förslag till resolution i enlighet med artikel 105.4 i arbetsordningen från Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, om kommissionens delegerade förordning av den 23 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller tekniska standarder för tillsyn för att specificera kriterier som avser metoden för att fastställa minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Förkastades

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy