Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 6 юли 2016 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Изказа се William (The Earl of ) Dartmouth


6.1. Участие на Азербайджан в програми на Съюза *** (гласуване)

6.2. Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: Излишък от финансовата 2015 година (гласуване)

6.3. Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза ***II (гласуване)

6.4. Етикетиране на енергийната ефективност ***I (гласуване)

6.5. Европейска гранична и брегова охрана ***I (гласуване)

6.6. Европейска агенция по морска безопасност ***I (гласуване)

6.7. Агенция на Общността за контрол на рибарството ***I (гласуване)

6.8. Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***I (гласуване)

6.9. Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 - 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията (гласуване)

6.10. Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2) (гласуване)

6.11. Взаимодействие между структурните фондове и „Хоризонт 2020“ (гласуване)

6.12. Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. (гласуване)

6.13. Решението на Япония да възобнови китолова през сезона 2015-2016 г. (гласуване)

6.14. Възражение съгласно член 105, параграф 4: Гаранция от ЕС за Европейската инвестиционна банка в случай на загуби от операции в полза на Беларус (гласуване)

6.15. Възражение съгласно член 105, параграф 4: Минимални изисквания за собствени средства и приемливи пасиви (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност