Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

Παρεμβαίνει ο William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν σε προγράμματα της Ένωσης*** (ψηφοφορία)

6.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2016: πλεόνασμα από το οικονομικό έτος 2015 (ψηφοφορία)

6.3. Υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύων και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση ***II (ψηφοφορία)

6.4. Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I (ψηφοφορία)

6.5. Ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή ***I (ψηφοφορία)

6.6. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα ***I (ψηφοφορία)

6.7. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας ***I (ψηφοφορία)

6.8. Γραμματεία της Επιτροπής Εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***I (ψηφοφορία)

6.9. Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η συμβολή του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής (ψηφοφορία)

6.10. Φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (TAXE 2) (ψηφοφορία)

6.11. Συνέργιες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (ψηφοφορία)

6.12. Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (ψηφοφορία)

6.13. Απόφαση της Ιαπωνίας για επανέναρξη της φαλαινοθηρίας κατά την περίοδο 2015-2016 (ψηφοφορία)

6.14. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών όσον αφορά τη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

6.15. Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4: καθορισμός της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου