Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 6. srpnja 2016. - Strasbourg

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

6. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

Govorio je William Dartmouth (grof).


6.1. Sudjelovanje Azerbajdžana u programima Unije *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Azerbajdžan, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Azerbajdžan o općim načelima sudjelovanja Republike Azerbajdžan u programima Unije [05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0301)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


6.2. Nacrt izmjene proračuna br. 2/2016: višak iz 2015. (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: unošenje viška iz financijske godine 2015. [09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0302)


6.3. Visoka zajednička razina sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije [05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0303)


6.4. Označivanje energetske učinkovitosti ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0304)

Dario Tamburrano (izvjestitelj) predložio je da se u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgodi kako bi se izravno počelo s međuninstitucijskim pregovorima na temelju donesenog mandata.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


6.5. Europska granična i obalna straža ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2007/2004, Uredbe (EZ) br. 863/2007 i Odluke 2005/267/EZ [COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0305)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0305)


6.6. Europska agencija za pomorsku sigurnost ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1406/2002 o osnivanju Europske agencije za pomorsku sigurnost [COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A8-0215/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0306)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0306)


6.7. Agencija za kontrolu ribarstva Zajednice ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 768/2005 o osnivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice [COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0068/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0307)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0307)


6.8. Tajništvo nadzornog odbora OLAF-a ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu tajništva nadzornog odbora Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) [COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0308)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0308)


6.9. Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije (glasovanje)

Izvješće o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije [2015/2353(INI)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0309)

Govorili su:

Gabriele Zimmer predložio je usmeni amandman na amandman 43, koji je usvojen.

Isabelle Thomas (izvjestiteljica) pour soutenir cet amandman oral.


6.10. Odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2) (glasovanje)

Izvješće o odlukama o porezima i ostalim mjerama slične prirode ili učinka [2016/2038(INI)] - Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka (TAXE 2). Izvjestitelji: Jeppe Kofod i Michael Theurer (A8-0223/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0310)

Govorili su:

Michael Theurer (izvjestitelj), prije glasovanja.


6.11. Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (glasovanje)

Izjava Komisije: Sinergije između strukturnih fondova i programa Obzor 2020. (2016/2695(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016 i B8-0861/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0851/2016

(koji zamjenjujeB8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016 i B8-0860/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Christian Ehler i Lambert van Nistelrooij, u ime Kluba zastupnika PPE-a

—   Constanze Krehl, Soledad Cabezón Ruiz i Derek Vaughan, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Evžen Tošenovský, Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto, Raffaele Fitto i Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Matthijs van Miltenburg, Lieve Wierinck, Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić i Fredrick Federley, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Bronis Ropė, Davor Škrlec i Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Rosa D’Amato, David Borrelli, Isabella Adinolfi, Marco Zullo i Rolandas Paksas,u ime Kluba zastupnika EFDD-a;

—   Barbara Kappel.

Usvojen (P8_TA(2016)0311)

(Prijedlog rezolucije B8-0861/2016 se ne razmatra.)


6.12. Priprema programa rada Komisije za 2017. (glasovanje)

Izjava Komisije: Priprema programa rada Komisije za 2017. (2016/2773(RSP))

Prijedlozi rezolucija B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 i B8-0896/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0885/2016

(koji zamjenjujeB8-0885/2016, B8-0892/2016 i B8-0893/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   József Szájer, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Enrique Guerrero Salom i Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0312)

(Prijedlozi rezolucija B8-0886/2016, B8-0894/2016, B8-0895/2016 i B8-0896/2016 se ne razmatraju.)

Govorili su:

James Nicholson o engleskoj inačici amandmana 38.


6.13. Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (glasovanje)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000058/2016) koje je postavio Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (2016/2600(RSP)) (B8-0702/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000059/2016) koje je postavio Renate Sommer, Renata Briano, Julie Girling, Frédérique Ries, Stefan Eck, Linnéa Engström i Marco Affronte, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Odluka Japana da nastavi s lovom na kitove u sezoni 2015./2016. (2016/2600(RSP)) (B8-0703/2016)

Rasprava je održana 8. lipnja 2016. (točka 25 zapisnika od 8.6.2016.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su 6. srpnja 2016 (točka 5 zapisnika od 6.7.2016.).

Prijedlozi rezolucija B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 i B8-0863/2016

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0853/2016

(koji zamjenjujeB8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016 i B8-0863/2016):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

—   Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

—   Renata Briano i Doru-Claudian Frunzulică, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

—   Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

—   Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Anne-Marie Mineur, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Malin Björk, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey i Xabier Benito Ziluaga, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

—   Linnéa Engström, Benedek Jávor i Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

—   Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2016)0313)


6.14. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u pogledu Bjelarusa (glasovanje)

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika podnijeli su Marco Zanni i Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Delegiranoj odluci Komisije od 15. travnja 2016. kojom se mijenja Prilog III Odluke br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Bjelarusa (C(2016)02164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0869/2016)

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika podnijeli su Anna Elżbieta Fotyga i Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Jean Arthuis i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Heidi Hautala, Indrek Tarand i Rebecca Harms, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Delegiranoj odluci Komisije od 15. travnja 2016. o izmjeni Priloga III Odluci br. 466/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se dodjeljuje jamstvo EU-a Europskoj investicijskoj banci protiv gubitaka u okviru financijskih operacija kojima se podržavaju ulagački projekti izvan Unije, u pogledu Bjelarusa (C(2016)2164 - 2016/2669(DEA)) (B8-0870/2016)

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0869/2016

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0870/2016

Odbijeno

Govorili su:

Petras Auštrevičius, prije glasovanja.


6.15. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika: određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (glasovanje)

Prijedlog rezolucije u skladu s člankom 105. stavkom 4. Poslovnika podnio je Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o Delegiranoj uredbi Komisije od 23. svibnja 2016. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji povezani s metodologijom za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze. (C(2016)2976 - 2016/2743(DEA)) (B8-0868/2016)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

Odbijeno

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti