Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

Het woord wordt gevoerd door William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Deelname van Azerbeidzjan aan EU-programma's *** (stemming)

6.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2016: overschot van 2015 (stemming)

6.3. Gemeenschappelijk hoog niveau van netwerk- en informatieveiligheid in de Unie ***II (stemming)

6.4. Energie-efficiëntie-etikettering ***I (stemming)

6.5. Europese grens- en kustwacht ***I (stemming)

6.6. Europees Agentschap voor maritieme veiligheid ***I (stemming)

6.7. Communautair Bureau voor visserijcontrole ***I (stemming)

6.8. Secretariaat van het Comité van toezicht van OLAF ***I (stemming)

6.9. Voorbereiding van de postelectorale herziening van het MFK 2014-2020: bijdrage van het Parlement in afwachting van het Commissievoorstel (stemming)

6.10. Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (TAXE 2) (stemming)

6.11. Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 (stemming)

6.12. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 (stemming)

6.13. Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten (stemming)

6.14. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank wat betreft Belarus (stemming)

6.15. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 4: vaststelling van het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid