Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

6. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrał William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Udział Azerbejdżanu w programach unijnych *** (głosowanie)

6.2. Projekt budżetu korygującego nr 2: nadwyżka z roku budżetowego 2015 (głosowanie)

6.3. Wspólny wysoki poziom bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii ***II (głosowanie)

6.4. Etykietowanie efektywności energetycznej ***I (głosowanie)

6.5. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (głosowanie)

6.6. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ***I (głosowanie)

6.7. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)

6.8. Sekretariat Komitetu Nadzoru OLAF ***I (głosowanie)

6.9. Przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji (głosowanie)

6.10. Interpretacja prawa podatkowego i inne środki o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2) (głosowanie)

6.11. Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” (głosowanie)

6.12. Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 (głosowanie)

6.13. Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 (głosowanie)

6.14. Sprzeciw na mocy art. 105 ust.4: udzielenie gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w odniesieniu do Białorusi (głosowanie)

6.15. Sprzeciw na mocy art. 105 ust. 4: ustalanie wysokości minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności