Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 6 iulie 2016 - Strasbourg

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

6. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

A intervenit William (The Earl of) Dartmouth.


6.1. Acordul-cadru dintre UE și Azerbaidjan *** (vot)

6.2. Proiectul de buget rectificativ nr. 2/2016: excedentul din 2015 (vot)

6.3. Un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informației în Uniune ***II (vot)

6.4. Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I (vot)

6.5. Paza europeană de frontieră și de coastă ***I (vot)

6.6. Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***I (vot)

6.7. Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ***I (vot)

6.8. Secretariatul Comitetului de supraveghere a OLAF ***I (vot)

6.9. Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei (vot)

6.10. Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (TAXE 2) (vot)

6.11. Sinergii între fondurile structurale și programul Orizont 2020 (vot)

6.12. Pregătirea programului de lucru al Comisiei pentru 2017 (vot)

6.13. Decizia Japoniei de a relua vânătoarea de balene în sezonul 2015-2016 (vot)

6.14. Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Garanția UE acordată Băncii Europene de Investiții pentru pierderi în ceea ce privește Belarus (vot)

6.15. Obiecție în temeiul articolului 105 alineatul (4) din Regulamentul de procedură: Stabilirea cerinței minime privind fondurile proprii și pasivele eligibile (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate