Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk

7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení pro druhé čtení Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

zpráva Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

zpráva Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

zpráva Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

zpráva Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

zpráva Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

zpráva Jeppe Kofod a Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Synergie mezi strukturálními fondy a programem Horizont 2020 - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Příprava pracovního programu Komise na rok 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Rozhodnutí Japonska pokračovat v sezóně 2015–2016 v lovu velryb - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.

Právní upozornění - Ochrana soukromí