Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 6. juuli 2016 - Strasbourg

7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus teisele lugemisele Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Raport: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Raport: Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Raport: Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Raport: Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Raport: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Raport: Jeppe Kofod ja Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Koosmõju struktuurifondide ja programmi „Horisont 2020“ vahel - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Komisjoni 2017. aasta tööprogrammi ettevalmistamine - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Jaapani otsus jätkata vaalapüüki hooajal 2015–2016 - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika