Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 6 juli 2016 - Straatsburg

7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling voor de tweede lezing Andreas Schwab - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Verslag Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Verslag Artis Pabriks - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Verslag Alain Cadec - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Verslag Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Verslag Jan Olbrycht en Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Verslag Jeppe Kofod en Michael Theurer - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Synergieën tussen de structuurfondsen en Horizon 2020 - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Het besluit van Japan om in het seizoen 2015-2016 de walvisvangst te hervatten - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil.

Juridische mededeling - Privacybeleid