Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 6 lipca 2016 r. - Strasburg

7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie do drugiego czytania Andreasa Schwaba - A8-0211/2016
Daniel Hannan, Jiří Pospíšil, Monica Macovei, Peter Jahr

Sprawozdanie Daria Tamburrana - A8-0213/2016
Monica Macovei, Xabier Benito Ziluaga, Peter Jahr, Seán Kelly

Sprawozdanie Artisa Pabriksa - A8-0200/2016
Miguel Urbán Crespo, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Stanislav Polčák, Filiz Hyusmenova, Peter Jahr

Sprawozdanie Alaina Cadeca - A8-0068/2016
Krisztina Morvai

Sprawozdanie Ingeborg Gräßle - A8-0188/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr

Sprawozdanie Jana Olbrychta i Isabelle Thomas - A8-0224/2016
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Diane Dodds, Peter Jahr

Sprawozdanie Jeppe Kofoda i Michaela Theurera - A8-0223/2016
Monica Macovei, Thomas Mann, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Janusz Korwin-Mikke

Synergia między funduszami strukturalnymi a programem „Horyzont 2020” - (2016/2695(RSP)) - RC-B8-0851/2016
Ángela Vallina, Krisztina Morvai

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2017 - (2016/2773(RSP)) - RC-B8-0885/2016
Krisztina Morvai, Marc Tarabella, Momchil Nekov

Decyzja Japonii w sprawie wznowienia połowów wielorybów w sezonie 2015–2016 - (2016/2600(RSP)) - RC-B8-0853/2016
Jiří Pospíšil

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności