Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 6. července 2016 - Štrasburk

10. Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Globální strategie zahraniční a bezpečnostní politiky EU (2016/2813(RSP))

Vystoupil Arnaud Danjean k organizaci rozpravy.

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Elmar Brok, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Andi Cristea, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Couso Permuy, Tamás Meszerics, Eleftherios Synadinos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Zdzisław Krasnodębski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Enrique Guerrero Salom, Angel Dzhambazki, Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Francisco José Millán Mon a Pier Antonio Panzeri.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Linda McAvan, Georgios Kyrtsos, Kati Piri a Jaromír Štětina, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Liisa Jaakonsaari.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Eugen Freund, Ruža Tomašić, Csaba Sógor, Afzal Khan a Notis Marias.

(pokračování rozpravy: viz bod 12 zápisu ze dne 6.7.2016)

Právní upozornění - Ochrana soukromí